summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
mastergodot : fix lto optionJérémy Zurcher2 weeks
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2022-09-13godot : fix lto optionHEADmasterJérémy Zurcher1-2/+2
2022-08-28godot : use_ldd=true -> linker=lddJérémy Zurcher1-1/+1
2022-08-28netset : increase wait timeJérémy Zurcher1-1/+1
2022-07-18godo-update : add common_flagsJérémy Zurcher1-2/+3
2022-07-18godot-update : \t -> ' 'Jérémy Zurcher1-3/+3
2022-07-17godot-update : small fixJérémy Zurcher1-4/+4
2022-07-16godot-update : add DIR, use custom.py for templates onlyJérémy Zurcher1-4/+9
2022-03-26godot-update : gradle --no-daemonJérémy Zurcher1-2/+2
2022-02-06add godot option generator urlJérémy Zurcher1-0/+1
2022-02-06add gvimJérémy Zurcher2-0/+2
[...]
 
Clone
git://asynk.ch/bin.git
git://github.com/jeremyz/bin.git